Asbestverwijdering Utrecht

Welkom bij Asbestverwijdering Utrecht

Wat is Asbest?

Kenmerken en beleid
Asbest is de verzamelnaam voor een groep natuurlijke mineralen die zijn opgebouwd uit kleine naaldachtige vezels. De naam is afkomstig van het Griekse woord asbestos dat onverwoestbaar betekent. Asbest is slijtvast, brandwerend, zuurbestendig, isolerend en goedkoop. Geen wonder dus dat asbest jarenlang veel is toegepast. Helaas is gebleken dat asbest ook minder prettige eigenschappen heeft. De eerste berichten over de levensbedreigende kanten van asbest stammen al uit de jaren veertig. Pas de laatste decennia is duidelijk geworden hoe schadelijk asbest is. De kleine vezels waaruit asbest is opgebouwd, kunnen op termijn ernstige ziektes veroorzaken, zoals buikvlieskanker (Mesothelioom), longkanker en asbestose (stoflongen). De incubatietijd is tien tot dertig jaar, waardoor een eventuele ziekte pas laat wordt ontdekt. In maar liefst tachtig procent van de gebouwen, die voor 1 juli 1993 zijn gebouwd, is asbesthoudend materiaal toegepast.

Het gaat bijvoorbeeld om
• Dakbedekking van golfplaten of leien
• Gevelpanelen, vensterbanken
• Leidingwerk, luchtkokers, ventilatiekanalen
• Machine en CV-onderdelen
• Plaat- en isolatiemateriaal

Asbestvezels: Herkennen en gevaren
Asbest is niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Om uitsluitsel te kunnen geven of een materiaal al dan niet van asbest is, moet analyse in een geaccrediteerd laboratorium worden uitgevoerd. Als asbest in golfplaten is verwerkt (meestal hecht gebonden asbest), zal er niet direct gevaar voor de gezondheid zijn. Pas wanneer er ondeskundig wordt gesloopt, of door schuur- en/of zaagwerkzaamheden, kunnen vezels in de lucht terechtkomen. In zogenoemd “niet hecht gebonden ”asbest, zoals bijvoorbeeld asbestkoord rondom de raampjes van de kachel en spuitasbest op stalen draagconstructies ten behoeve van brandwerendheid, kunnen vezels zeer makkelijk vrijkomen.
Als asbestvezels vrijkomen, kan dat een direct gevaar opleveren voor de mensen die de vezels inademen. Deskundigheid is een vereiste als het gaat om asbestverwijdering. Oskam is daarvoor gecertificeerd en daarin gespecialiseerd en verwijdert alle mogelijke vormen van asbest op een verantwoorde wijze zonder gevaar voor mens, dier en milieu. Oskam volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijke asbestverwijdering. En draagt zelf ook bij aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en regelgeving.

Verwijderingstechnieken

Containmenttechniek
Als er sprake is van inpandig verwerkt asbest wordt de containment techniek toegepast. De ruimte wordt met behulp van onder andere speciale tape en folie luchtdicht gemaakt en op zogenoemde “onderdruk” gehouden. Op die manier zal bij een eventuele lekkage lucht naar binnen stromen en niet naar buiten. Als alle asbesthoudende materialen in folie dubbel zijn verpakt en weggehaald, wordt aansluitend de ruimte gereinigd. Het aantal asbestvezels mag na reiniging de maximale toegestane hoeveelheid per kubieke meter niet overschrijden. De ruimte wordt pas vrijgegeven, na visuele inspectie en het nemen van luchtmonsters, door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium, nadat deze heeft vastgesteld dat de lucht voldoet aan de gestelde eisen.

Openluchttechniek
De openluchttechniek wordt gebruikt bij het verwijderen van asbest die vanaf de buitenzijde is bevestigd of los in de openlucht aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan gevelbeplating, golfplaten, of zwerfafval. Na het demonteren, wordt het materiaal verwijderd, waarna het dubbel en luchtdicht wordt verpakt en afgevoerd. Na de verwijdering controleert een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium, middels een visuele inspectie of er geen asbestresten zijn achtergebleven. Indien dit het geval is wordt het gebied, pand of ruimte vrijgegeven.

Couveusetechniek of glovebagsanering
De couveusetechniek of glovebagsanering mag alleen worden toegepast in bepaalde specifieke situaties, zoals het verwijderen van vensterbanken. De glovebag (handschoenzak) wordt over de vensterbank heen gelegd en vastgeplakt, zodat de vensterbank met diverse (hand)gereedschappen en speciale asbestverwijderingsapparatuur gedemonteerd kan worden in de glovebag. Na de reiniging wordt de zak vacuüm gezogen (met een asbeststofzuiger) en wordt de zak dicht geseald. Daarna wordt de glovebag verwijderd en dubbel verpakt. Tenslotte vindt er een visuele inspectie plaats inclusief eindmeting, uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium.

Stappenplan

Stap 1
Bij aankoop, verbouwing of sloop van een pand speelt vaak de vraag: is er asbest verwerkt in het pand?

Stap 2
Om eventueel aanwezig asbest op te sporen wordt een onafhankelijk en gecertificeerd (SC 540) onderzoeksbureau ingeschakeld. Het bureau “scant” het pand, dat wil zeggen: inventariseert of er asbest aanwezig is en waar het zicht bevindt, bepaald tevens de saneringsmethodiek conform de SMART theorie.

Stap 3
Is er asbest in het pand aanwezig, dan moet er een sloopmelding (voorheen vergunning) worden aangevraagd bij de desbetreffende Gemeente om het asbest te mogen verwijderen.

Stap 4
Oskam verwijdert het asbest conform alle geldende wet- en regelgeving.

Stap 5
De ruimte wordt pas vrijgegeven door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium als deze na visuele inspectie en het nemen van luchtmonsters heeft vastgesteld dat de lucht schoon genoeg is en voldoet aan de gestelde eisen.

Stap 6
Waar nodig vervangt Oskam het asbest direct door vervangende materialen.
In alle genoemde stappen kan Oskam u ontzorgen.